Bundesheer - Stopnie służbowe

Stopnie służbowe tzw. rangi służą w armii do klasyfikacji żołnierzy w hierarchii. Rangi są ułożone w odpowiedniej kolejności oraz dzielą się na podoficerów i oficerów. W austryjackich siłach zbrojnych stopnie dzielą się na grupy: rekruci i szeregowi, podoficerowie, oficerowie. 

czytaj więcej...
Bundesheer
Fähnrich - Chorąży
Bundesheer Fähnrich - Chorąży
€8.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Fähnrich naszywka
Bundesheer Fähnrich naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Gefreiter - Starszy szeregowy
Bundesheer Gefreiter - Starszy szeregowy
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Gefreiter naszywka
Bundesheer Gefreiter naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Gefreiter rzep
Bundesheer Gefreiter rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Hauptmann - Kapitan
Bundesheer Hauptmann - Kapitan
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Hauptmann naszywka
Bundesheer Hauptmann naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Hauptmann rzep
Bundesheer Hauptmann rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Korporal - Kapral
Bundesheer Korporal - Kapral
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Korporal naszywka
Bundesheer Korporal naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Café Viereck
Korporal Rank
Café Viereck Korporal Rank
Café Viereck
€9.00
oliwkowo-czarny
Bundesheer
Korporal rzep
Bundesheer Korporal rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Lekarz wojskowy (HumMed)
Bundesheer Lekarz wojskowy (HumMed)
€4.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Leutnant - Podporucznik
Bundesheer Leutnant - Podporucznik
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Leutnant naszywka
Bundesheer Leutnant naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Leutnant rzep
Bundesheer Leutnant rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Major
Bundesheer Major
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Major naszywka
Bundesheer Major naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Major rzep
Bundesheer Major rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Militärexperte
Bundesheer Militärexperte
€4.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Militärmedizinischer Dienst (Assistenzarzt)
Bundesheer Militärmedizinischer Dienst (Assistenzarzt)
€4.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberleutnant - Porucznik
Bundesheer Oberleutnant - Porucznik
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberleutnant naszywka
Bundesheer Oberleutnant naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberleutnant rzep
Bundesheer Oberleutnant rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberst - Pułkownik
Bundesheer Oberst - Pułkownik
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberst naszywka
Bundesheer Oberst naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberst rzep
Bundesheer Oberst rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberstabswachtmeister (wachmistrz)
Bundesheer Oberstabswachtmeister (wachmistrz)
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberstabswachtmeister (wachmistrz) naszywka
Bundesheer Oberstabswachtmeister (wachmistrz) naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberstabswachtmeister (wachmistrz) rzep
Bundesheer Oberstabswachtmeister (wachmistrz) rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberstleutnant - Podpułkownik
Bundesheer Oberstleutnant - Podpułkownik
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberstleutnant naszywka
Bundesheer Oberstleutnant naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberstleutnant rzep
Bundesheer Oberstleutnant rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberwachtmeister (wachmistrz)
Bundesheer Oberwachtmeister (wachmistrz)
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberwachtmeister (wachmistrz) naszywka
Bundesheer Oberwachtmeister (wachmistrz) naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Oberwachtmeister (wachmistrz) rzep
Bundesheer Oberwachtmeister (wachmistrz) rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Offiziersstellvertreter
Bundesheer Offiziersstellvertreter
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Offiziersstellvertreter naszywka
Bundesheer Offiziersstellvertreter naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Café Viereck
Offiziersstellvertreter Rank
Café Viereck Offiziersstellvertreter Rank
Café Viereck
€9.00
oliwkowo-czarny
Bundesheer
Offiziersstellvertreter rzep
Bundesheer Offiziersstellvertreter rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Stabswachtmeister (wachmistrz)
Bundesheer Stabswachtmeister (wachmistrz)
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Stabswachtmeister naszywka
Bundesheer Stabswachtmeister naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Café Viereck
Stabswachtmeister Rank
Café Viereck Stabswachtmeister Rank
Café Viereck
€9.00
oliwkowo-czarny
Bundesheer
Stabswachtmeister rzep
Bundesheer Stabswachtmeister rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Vizeleutnant
Bundesheer Vizeleutnant
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Vizeleutnant naszywka
Bundesheer Vizeleutnant naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Vizeleutnant rzep
Bundesheer Vizeleutnant rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Wachtmeister (wachmistrz)
Bundesheer Wachtmeister (wachmistrz)
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Wachtmeister naszywka
Bundesheer Wachtmeister naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Café Viereck
Wachtmeister Rank
Café Viereck Wachtmeister Rank
Café Viereck
€9.00
oliwkowo-czarny
Bundesheer
Wachtmeister rzep
Bundesheer Wachtmeister rzep
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Weterynarz wojskowy (VetMed)
Bundesheer Weterynarz wojskowy (VetMed)
€4.90
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Zugsführer - Plutonowy
Bundesheer Zugsführer - Plutonowy
€4.50
oliwkowo-zielony
Bundesheer
Zugsführer naszywka
Bundesheer Zugsführer naszywka
€5.90
oliwkowo-zielony
Café Viereck
Zugsführer Rank
Café Viereck Zugsführer Rank
Café Viereck
€9.00
oliwkowo-czarny
Bundesheer
Zugsführer rzep
Bundesheer Zugsführer rzep
€4.50
oliwkowo-zielony

Stopnie służbowe w armii austriackiej

Poniższa lista przedstawia przegląd stopni służbowych. Rangi w austriackich siłach zbrojnych są następujące:

 • Mannschaftsdienstgrad - Rekruci
  • Rekrut (Rekr) – Rekrut
 • Chargen-Dienstgrade - Szeregowi
  • Gefreiter (Gfr) – Starszy szeregowy
  • Korporal (Kpl) - Kapral
  • Zugsführer (Zgf) - Plutonowy
 • Unteroffiziere - Podoficerowie
  • Wachtmeister (Wm) - Sierżant
  • Oberwachtmeister (OWm) – Starszy sierżant
  • Stabswachtmeister (StWm) – Sierżant sztabowy
  • Oberstabswachtmeister (OStWm)
  • Offizierstellvertreter (OStv)
  • Vizeleutnant (Vzlt) – Zastępca porucznika
 • Offiziere - Oficerowie
  • Fähnrich (Fhr) - Chorąży
  • Leutnant (Lt) - Podporucznik
  • Oberleutnant (Olt) - Porucznik
  • Hauptmann (Hptm) - Kapitan
  • Major (Mjr) - Major
  • Oberstleutnant (Obstlt) - Podpułkownik
  • Oberst (Obst) - Pułkownik
  • Brigadier (Bgdr) -  Brygadier
  • Generalmajor (GenMjr) – Generał brygady
  • Generalleutnant (GenLt) – Generał dywizji
  • General (Gen) – Generał
    

Jednostki organizacyjne w armii

Najmniejszą jednostką organizacyjną jest oddział, składa się z 2-3 osób. Grupa ma 2 oddziały i składa się z 8-10 osób. Pociąg (Zug) ma do pięciu grup, a zatem 30-50 osób. Kompania ma od trzech do pięciu pociągów (Zuge) i może pomieścić do 250 osób. Batalion składa się z czterech kompanii i może pomieścić 1000 osób. Bataliony są natomiast zgrupowane w brygady. Brygada złożona z maksymalnie pięciu batalionów liczy zatem kilka tysięcy ludzi. Z reguły im większa jednostka organizacyjna, tym więcej osób zostaje przydzielonych dowódcy jako personel pomocniczy. Powinny one pomagać „szefowi” organizacji w podejmowaniu właściwych decyzji oraz ich prawidłowym i kompleksowym wdrażaniu.

Kto pełni jaką funkcję?

Rangi pomagają w rozróżnieniu i klasyfikacji w hierarchii armii. Zasadniczo można dokonać następującej klasyfikacji,  chociaż wykaz ten nie jest pełny:

Rekrut (Rekr)

Rekrutami nazywani są żołnierze znajdujący się na początku swojej kariery. Wykonują proste zadania, którymi mogą się zająć po stosunkowo krótkim etapie szkolenia i nauki. Należą do nich usługi ochrony, praca jako kierowca, asystent kuchenny lub urzędnik (asystent w biurze). Po najwcześniej pięciu i pół miesiącach następuje awans do szeregowego. Jednak wielu rekrutów rezygnuje ze służby wojskowej bez awansu.

Gefreiter (Gfr) – Starszy szeregowy

W zależności od ścieżki szkolenia awans do starszego szeregowego odbywa się po pierwszych pięciu do sześciu miesiącach. Jednak milicjanci, którzy zostali przeniesieni po służbie w policji, są czasami awansowani już podczas pierwszego Miizübung. Starszy szeregowy podejmuje zadania wymagające ukończonego podstawowego wykształcenia. Pełni funkcję dowódcy jednej do dwóch osób lub dowódcy pojazdów czy trenera pomocniczego.

Korporal (Kpl) – Kapral, Zugsführer (Zgf) - Plutonowy

Awans na kaprala może nastąpić najwcześniej po siedmiu miesiącach; do dowódcy plutonu najwcześniej po 12 miesiącach. Kapral i plutonowy musieli ukończyli podstawowe wykształcenie, ale także szkolenia przedmiotowe w swojej branży. Mogą objąć funkcję dowódcy w oddziale (3 osobowym) broni przeciwpancernej lub zastępcę dwódcy grupy Jägergruppe (myśliwych - 8 osób). Żołnierze z tą rangą są regularnie przydzielani także jako trenerzy rekrutów.

Wachtmeister (Wm) - Sierżant

Sierżant jest pierwszym stopniem w korpusie podoficerskim. Można go osiągnąć po conajmniej 18 miesiącach od daty dołączenia. Sierżanci są dowódcami grup do 8 osób. Posiadają szeroki zakres szkoleń teoretycznych oraz duże doświadczenie praktyczne w zakresie broni i sprzętu.

Oberwachtmeister (OWm) – Starszy sierżant

Starszy sierżant jest również stopniem podoficerskim. W praktyce przedrostek „Ober” oznacza, że osoba na tym stanowisku jest starsza stażem niż osoba stopień niżej.

Stabswachtmeister (StWm) – Sierżant sztabowy, Oberstabswachtmeister (OStWm)

Sierżanci sztabowi mają ukończona szkołę „Stabsunteroffiziersausbildung”. Mogą przewodzić grupą „Zug” do 50 osób. Pełnią różne specjalistyczne służby jak np. obsługa kanałów telekomunikacyjnych (radiowych i przesyłanie danych), jako operatorzy dronów i maszyny oraz są odpowiedzialni za sprawy administracyjne.

Offizierstellvertreter (OStv)

Offizierstellvertreter  - inaczej niż sama nazwa wskazuje - nie są zastępcami oficerów. Przeciwnie, są doświadczonymi i dobrze wyszkolonymi podoficerami, którzy odgrywają odpowiedzialne rolę w armii.

Vizeleutnant (Vzlt) – Zastępca porucznika

Zastępca porucznika to najwyższa ranga podoficerska. Zajmuje on ważne stanowiska administracyjne w kompanii, batalionach i brygadzie. Jest to bardzo dobrze wykształcona grupa ludzi posiadająca duże doświadczenie w posługiwaniu się bronią i sprzętem. 

Fähnrich (Fhr) – Chorąży

Chorąży są studentami Akademii Wojskowej. Podczas szkolenia jako oficerowie kadeci przechodzą trzyletni trening, podczas którego są stale stawiani przed wyzwaniami zarówno sportowymi, jak i psychicznymi. Ukończenie szkoły umożliwia zwolnienie ze służby wojskowej, kadeci są przyjęci uroczyście do wojska jako podporucznicy. Zwolnienie ze służby wojskowej jest możliwe najwcześniej po 48 miesiącach (4 latach). 

Leutnant (Lt) – Podporucznik, Oberleutnant (Olt) - Porucznik

Podporucznik musi mieć co najmniej 21 lat, ale przeważnie jest w wieku 22–24 lat. Są oni teoretycznie dobrze wyszkolonymi dowódcami armii. Zajmują przeważnie niższe stanowiska kierownicze, dlatego są zatrudniani jako dowódcy grup "Zug" i zastępcy dowódcy kompanii. Natomiast doświadczeni porucznicy prowadzą niezależne kompanie.

Hauptmann (Hptm) - Kapitan

Żołnierze z ukończonym szkoleniem w zakresie zarządzania i doświadczeniem zawodowym są awansowani na kapitana. Osoby o tej randze to dowódcy kompanii, zawodowi oficerowie batalionu oraz instruktorzy w szkołach zbrojeniowych i technicznych.

Major (Mjr) – Major, Oberstleutnant (Obstlt) - Podpułkownik

Majorzy oraz podpułkownicy to w większości oficerowie sztabu batalionu lub brygady. Osoby rangi podpułkownika mogą być również dowódcami batalionu. Ci oficerowie mają przeważnie od 35 do 50 lat. Tworzą średni poziom zarządzania w armii. Ukończyli już wieloletnią teoretyczną edukację oraz zdobyli praktyczne doświadczenie w pracy w kraju i za granicą.

Oberst (Obst) - Pułkownik

Pułkownik służy jako dowódca batalionu lub oficer w sztabie brygady. Dla większości oficerów stopień pułkownika jest najwyższą możliwą do osiągnięcia rangą.

Brigadier (Bgdr) -  Brygadier

Brygadier to pierwszy stopień w korpusie generałów. Międzynarodowo jest również używany przez 1-gwiazdkowego generała. Brygadier może być dowódcą brygady lub organizacji, która ma struktury podobne do brygady (szkoła zbrojeniowa lub dowództwo wojskowe). Brygadierzy pracują na najwyższych funkcjach zarządzania. Z reguły stopień oficera jest możliwy dopiero po ukończeniu kursu "Generalstabskurses" - wymagającego, kompleksowego i wieloletniego szkolenia na najwyższe stanowiska kierownicze w armii.

Generalmajor (GenMjr) – Generał brygady, Generalleutnant (GenLt) – Generał dywizji

Są to wyższe stopnie generalskie – 2 i 3 gwiazdkowe. Przeważnie są oni dowódcami innych dowództw. Na przykład w Austrii „dowództwem sił lądowych” kieruje porucznik generalny, który z kolei jest wspierany przez licznych oficerów sztabu generalnego kierownictwa.

General (Gen) – Generał

Stopień generała jest już najwyższa rangą w armii. Nad generałem stoi tylko minister obrony narodowej, który dba o podział spraw politycznych i militarnych. Generał jest szefem sztabu generalnego, dowódcą wyższej jednostki armii.